Een holding (holdingmaatschappij, houdstermaatschappij) is een vennootschap die zelf geen bedrijvigheid uitoefent maar aandelen houdt in één of meerdere andere vennootschappen om zeggenschap (controle) uit te oefenen op de leiding en de werking van die vennootschappen. Indien men de meerderheid van de aandelen bezit dan kan men, in principe, alle bestuurders in de Raad van Bestuur benoemen.

Hoe groter een onderneming, hoe moeilijker het wordt om nog een meerderheid van de aandelen te bezitten. Maar hoe groter een bedrijf hoe meer verspreid het aandeelhoudersschap zal zijn. Medezeggenschap kan dan dus ook al bij een kleinere participatie.

De holding haalt haar winst uit de opbrengsten van deze aandelenparticipaties, voornamelijk de uitgekeerde dividenden.

Sommige holdings investeren in verschillende bedrijven van uiteenlopende aard, waarbij het risico voor de eigenaars of aandeelhouders van de holding gespreid wordt; andere holdings zijn dan weer specifiek opgericht om één enkel bedrijf te controleren (voorbeelden: het Amerikaanse UAL Corporation dat eigenaar is van de luchtvaartmaatschappij United Airlines; het Belgische Solvac dat enkel aandelen van het chemische bedrijf Solvay bezit).
Advertentie